Röntgensjuksköterskorna får egen yrkesexamen och legitimation

Röntgensjuksköterskorna direktutbildas och får egen yrkesexamen och legitimation. Det blir slutresultatet av den långa process om yrkets och utbildningens status som pågått sedan den nya sjuksköterskeutbildningen kom 1993.  

1 november 1999

Direktutbildning eller påbyggnadsutbildning? Röntgensjuksköterska eller radiograf? Yrkesexamen eller inte? Legitimation eller inte? Förslagen och frågetecknen har varit många för röntgensjuksköterskorna under det senaste decenniet. Men nu tycks Vårdförbundet ha fått igenom sin vilja på alla punkter, även när det gäller titeln.

Utbildningen inom radiologi har funnits i snart 40 år. 1962 började man utbilda röntgenassistenter. 1982 blev denna utbildning en av sex linjer på hälso- och sjukvårdslinjen, en utbildning som ledde fram till legitimation som sjuksköterska inom diagnostisk radiologi.

Men när Sverige 1993 anpassade sjuksköterskeutbildningen till eu:s krav så uppstod problem. Röntgensjuksköterskorna föll utanför ramen. Sedan dess har röntgensjuksköterskorna själva, arbetsgivarna, Socialstyrelsen, Högskoleverket och inte minst Vårdförbundet arbetat för att få fram en lösning. De har dock inte alltid dragit åt samma håll.

Den alltmer tilltagande bristen på röntgensjuksköterskor har gjort problemet med utbildningen akut. Enligt Kristina Malm Janson, handläggare på Vårdförbundet, saknas det omkring 300 röntgensjuksköterskor i landet. Delvis beror det på att intagningen till direktutbildningarna till röntgensjuksköterska upphörde efter 1993 på grund av osäkerheten i legitimationsfrågan. Under ett och ett halvt år, hösten 1996 och hela 1997, utexaminerades bara sju röntgensjuksköterskor.

Utbildning på fyra orter
Sedan dess har utbildningen tagit fart igen, både direktutbildningar och specialistutbildningar. Just nu utbildas röntgensjuksköterskor på fyra orter i landet. För att täcka behovet av röntgensjuksköterskor behöver mellan 100 och 150 röntgensjuksköterskor utbildas varje år.

Och nu tycks alltså frågan om röntgensjuksköterskornas yrkesexamen och legitimation vara på väg mot en slutgiltig
lösning.

Samtidigt går arbetet med målbeskrivningar för specialistsjuksköterskeexamina vidare. Högskoleverket har nu överlämnat sina förslag till regeringen. De och de dokument som rör röntgensjuksköterskorna kommer att avhandlas på en hearing på socialdepartementet i slutet av november.

Efter den kommer sannolikt alltihop att gå ut på remiss till berörda innan det är dags för regeringen att nästa år fatta de sista besluten.

I sin inbjudan till hearingen klargör Agneta Bladh, statssekreterare på socialdepartementet, att titeln också framgent ska vara röntgensjuksköterska – trots att Socialstyrelsen föreslagit att yrkesgruppen ska benämnas radiograf.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida