Rörlig karta
visar hälsan i världen

Studenter vid kursen för global hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm har utvecklat ett dataprogram som i rörliga bilder visar världens hälsoutveckling.

10 juni 2003

På världshälsokartan, som ska visas för fn senare i år, utgör varje prick ett land. Här syns både sambandet mellan pengar och hälsa, och de skillnader i ekonomi och hälsa som råder över världen.

Sverige ligger i toppen när det gäller hälsa, men är inte rikast längre. Vi har passerats av länder som Japan, Kanada, Österrike, Danmark och Norge. I det rikaste landet, Luxemburg, har var och en 100 gånger så mycket pengar att satsa på hälsa som man har i den fattigaste delen av världen.

De länder vi kallar u-länder ligger i nivå med den i Europa under 1950-talet.

Bara i Afrika finns fortfarande låginkomstländer där hälsan visserligen inte har försämrats under åren, men heller inte förbättrats. Hälsoutvecklingen visar också att det finns undantag från relationen desto rikare desto friskare. Östeuropa var fattigare under kommunisttiden, men befolkningen var inte sjukare än vad de är i dag.

Världshälsokartan visar att världens befolkning har blivit allt friskare. Trots hälsohot som hiv, inbördeskrig och övergång från kommunism till marknadsekonomi.

? Hur många barn som föds per kvinna är viktigare än pengar för hälsoutvecklingen i världen. I Indien och Bangladesh föds i dag tre barn per kvinna. Det är en makalös framgång, sa Hans Rosling.

År 2001 dog 5,7 miljoner av världens barn i undernäring. Två miljoner dog i lunginflammation ? trots att det finns penicillin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida