Röster om avtalet:

10 augusti 1998

Gunilla Fredriksson, ordförande i Örebro och ledamot i förbundsstyrelsen:

– Det gick knappast att få ett bättre avtal, utifrån de förutsättningar som fanns efter det att Kommunal och SKTF kommit överens. Vårt landsting säger i sitt lönepolitiska program att man ska höja bland annat sjuksköterskornas löner mer i förhållande till andra grupper och då ger det här avtalet möjligheter att få ut mer pengar för våra medlemmar. Arbetsgivaren har också sagt att han skulle vilja förhandla samtidigt för de 0,5 procent som gäller från 1 januari 1999 och den höjning som gäller från 1 april 1999 för att slippa två olika förhandlingar och antytt att han skulle kunna tänka att betala litet extra till oss för det.

Anna-Karin Eklund, ordförande i Gävleborg:

– Vi har haft det besvärligt i förhandlingarna de senaste två åren och har haft svårt att få ut något extra utöver avtalet. Arbetsgivarens inställning har varit att lägstpotternas procentsumma också varit maximum. Om Landstingsförbundet nu säger att lägst inte är högst låter det bra och då tror jag att vi kan göra något positivt av det för våra medlemmar. Bristen på sjuksköterskor har då stor betydelse för resultatet, liksom att våra medlemmar är mer medvetna om sin roll och sitt värde än för ett par år sedan.


Liselotte Brunnberg, ordförande i Blekinge:

– Nivån på cirka 2 procent är för låg men det gäller ju även Kommunal och SKTF och då var det svårt för Vårdförbundet att få mer. Det som är positivt är att vi har lägstpotter och jag räknar med att vi i våra lokala förhandlingar får mer än vad som sägs i det centrala avtalet.

– Förlängningen av begränsningsperioden till 16 veckor tycker jag är för lång och jag är litet orolig för konsekvenserna, men hoppas att arbetsgivaren hanterar det på ett bra sätt. Det positiva är att det krävs avtal om det gäller förtätning av helgarbetet. Sedan får vi se hur arbetsgivaren använder verksamhetsutrymmet nästa år. Jag hoppas att han inte tar bort de för våra medlemmar positiva effekterna av fördelningen av verksamhetspotterna förra året.

Anki Söneby, ordförandei Jämtland:

–Resultatet är inte något man ställer sig upp och applåderar åt. Samtidigt var det inte oväntat, sedan man sett vad Kommunal och SKTF fått innan. Ändå tycker jag att avtalet ger oss möjligheter att få ut mer, med lägstpotter och genom verksamhetsutrymmet. Jag har också förhoppningen att det på sikt kan bli något bra med ett utvecklingsavtal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida