Röster om förlängd utbildning:

Månadens fråga om det är bra att förlänga vård­utbildningarna, har fått många att reagera. Här är några svar:

1 december 2008

Jag saknar kunskap
Jag blev klar i juni i år och insåg ganska snart att min utbildning inte överensstämmer med hur verkligheten ser ut. Utbildningen är alldeles för generell och kan inte appliceras i praktiken. Jag ansågs vara en motiverad och duktig student. När jag sedan började arbeta visade det sig att jag saknade otroligt mycket kunskap kring anatomi, fysiologi samt patologi. Jag får höra att detta kommer med erfarenheten men det känns som om jag hade kunnat få dessa bitar redan under utbildningen, där det fanns tid och rum att fördjupa sig.

Vidare så hade jag aldrig tidigare satt min fot inom vården, inte ens på sommaren under utbildningen, och i dag kan jag ifrågasätta möjligheten att få söka sjuksköterskeutbildningen om man saknar erfarenhet inom vården. Det borde vara ett krav att studenten har minst ett år inom ett vårdrelaterat yrke för att få söka in.

Jag ifrågasätter tyvärr mitt val av yrke varje dag och jag tror att detta enbart beror på min känsla av otillräcklighet samt min bristande kunskap. Förläng utbildningen till fyra och ett halvt år och låt oss skriva en d-uppsats. Mer tid till fördjupad kunskap, längre praktik­perioder och större möjlighet att komma i kontakt med forskardelen.

Text: – En nyexad syrra som gärna kompletterar sin utbildning

Man blir mörkrädd
Jag vet inte vad som ska till för att göra dagens nyutbildade sjuksköterskor kunnigare/duktigare och vården säkrare. Kanske är det längre utbildning som behövs men jag tror snarare att det är längre, klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Som det är nu blir man förvånad över avsaknaden av basala teoretiska medicinska kunskaper hos många studenter/nyutexaminerade sjuksköterskor.

När det gäller de farmakologiska kunskaperna är det över lag ännu värre. Man har ingen aning om vad det är för läkemedel man delar ut och än mindre verkningsmekanismer och biverkningar.

Jag har jobbat med flera nyutbildade sjuksköterskor under de senaste sommar­semestrarna och man blir mörkrädd. Patienterna får inte en säker vård. Jag tror inte att en fyraårig utbildning med magisterexamen (hur fint det än låter) gör vården säkrare, om inte den verksamhetsförlagda utbildningen förlängs. Minst hälften av utbildningen borde utgöras av vårdpraktik, oavsett utbildningslängd.

Text: – Sjuksköterska i Skaraborg

Jämför med Finland
Jag har emellanåt jobbat ihop med sjuksköterskor som utbildat sig i Finland. Jag har alltid uppfattat det som att de har en avsevärt bättre utbildning än vi. De läser 3,5 år. Jag vet inte om längden på deras utbildning är kopplad till deras mer solida kunskaper men det borde i alla fall öka deras chanser om de nu får ett halvår extra på sig.

Jag skulle gärna förlänga vår utbildning med en eller två terminer.

Text: – Karin

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida