Röster om kongressen

Det har varit ovanligt litet debatt på kongressen — vad tror du är orsaken?

8 december 1997

Anna-Stina Petersson, vice ordförande i Bohuslän.
– Jag tycker inte det fanns några kontroversiella frågor den här gången. Dessutom hade frågorna diskuterats ute i de lokala avdelningarna och var väl förankrade.

Anna-Leena Carlgren, ordförande i Dalarna.
– Alla frågor var väl förberedda och förankrade i förbundsrådet, ute i de lokala avdelningarnas styrelser och bland SHSTF-företrädarna.

Britta Unneby, avgående vice ordförande i förbundet:
– Den stora frågan var visionen 2007 och den hade processats under lång tid och de lokala avdelningarna har haft möjlighet att komma in med synpunkter före kongressen. Sedan har frågorna diskuterats i kongressutskott och det är där debatten ägt rum.

Annette Göransson, Skåne.
– Jag hoppas att alla frågor varit väl genomarbetade före kongressen. Dessutom har de diskuterats ordentligt i kongressutskotten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida