Rubrik saknas.

Färre sjuksköterskor röker än svenskar i gemen. Det är ett sätt att se på saken. Ett annat är att var tionde sjuksköterska som patienterna möter fortfarande är dagligrökare.

Under Almedalsveckan i Visby presenterade Vårdförbundet sin nya undersökning av tobaksbruket bland medlemmarna. Enkäterna har gjorts två gånger tidigare, 2003 och 1999. Det visade sig i årets enkät att lika många sjuksköterskor röker som 1999, nio procent. För barnmorskor är siffran lägre, fem procent, men inte heller där har antalet rökare minskat sedan 1999. För biomedicinska analytiker däremot, har siffran gått ned från nio procent 1999 till fyra procent i år (läs mer om undersökningen på sidan 34).

Påverkar det då vården att så många av medlemmarna fortfarande röker?

Ja, visar undersökningen som för första gången också har
frågat hur medlemmarna hanterar situationen att diskutera rökvanor med patienter. De som röker frågar i mindre utsträckning sina patienter om de är rökare.

Det resultatet bekräftar tidigare undersökningar som till exempel har visat att läkare som är storkonsumenter av alkohol inte i lika stor utsträckning tar upp alkoholfrågan med sina patienter. Det tar emot att ta upp en känslig fråga där man själv inte kan vara en förebild.

Tobaksbruket är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och förtida död. Det kan därför inte vara förenligt att tillhöra en profession inom hälso- och sjukvården och samtidigt vara rökare.

Ett faktum som jag tror att de flesta rökare i vårdprofessionerna är plågsamt medvetna om.

Ändå är det så svårt att sluta. Det ligger ju i själva beroendets natur.

Därför krävs stöd på olika sätt. Redan för många år sedan togs steget att göra sjukvårdens lokaler rökfria. Nu kommer nästa steg på bred front, en rökfri arbetstid. Det begränsar ytterligare möjligheten att röka. Undersökningar visar att rökarna välkomnar detta. De flesta vill i själva verket sluta, och önskar få hjälp med det.

När föreningen Sjuksköterskor mot tobak höll ett seminarium tillsammans med Vårdförbundet i Visby, frågade seminarieledaren publiken om var de tyckte ansvaret för att få ner tobaksbruket ligger, hos politikerna, arbetsgivarna, facket, professionen eller individen? De flesta räckte upp handen på det sista alternativet, att det är individen som ska ta steget. Men kunde man inte räckt upp handen på alla?

Erfarenheten har väl ändå visat att individens vilja inte räcker till. Många samverkande krafter måste till för att minska detta samhällets allra största hälsoproblem.

~

»Patientsäkerhet« blir en ny vinjett i Vårdfacket från och med det här numret. Vi sammanfattar fallstudier som Socialstyrelsen analyserat, och hoppas att det kan leda till nya tankar och perspektiv hos er läsare i arbetet för en säkrare vård.

 

MISSA INTE…
…signaturen Kajs berättelse på sidan 36-37 om hur han Smittades av hepatit C.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida