Rubrik saknas.

Skriv i Vårdfacket att fler sjuksköterskor borde engagera sig i politik och föreningsliv, sa den synnerligen aktiva pensionären.

1 september 2006

Jag träffade henne för en tid sedan på en konferens. En sjuksköterska som efter en innehållsrik yrkeskarriär fortfarande deltar i vårddebatten genom ett aktivt föreningsliv.

Hon reflekterade kring att hon så sällan möter sjuksköterskor i de sammanhangen. Varför är inte fler aktiva utifrån alla de kunskaper om hälsa och samhälle sjuksköterskor får
i sitt yrke, de borde kunna bidra med så mycket i samhällsdebatten, funderade hon.

Hennes iakttagelse och tankar kan kopplas till ett par teman i det här numret av Vårdfacket. Vi skriver både om den nya arbetstidslagen, hur den påverkar vårdens arbetstider, och intervjuar två sjuksköterskor, som också är riksdagsmän, inför valet.

När socialdemokraten Catherine Persson beskriver sin väg in i politiken berättar hon om hur hon startade sitt engagemang som förtroendevald i Vårdförbundet: »Driften att lära sig mer, att påverka och ta ansvar för utvecklingen ledde vidare in i politiken«.

Det låter enkelt. Varför är det då inte fler av Vårdförbundets medlemmar; barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor, som väljer den vägen?

Det exakta svaret på den frågan finns i 112 131 varianter. Alla medlemmar i Vårdförbundet har sina individuella skäl till hur de formar sina liv. Livspusslet med arbete, familjeliv och fritidsintressen är mångfacetterat.

Ett mer generellt svar kan skönjas i vårt artikelblock om arbetstidsfrågan.

För att kunna vara med och utveckla vården och samhället krävs att man får möjlighet att i sin yrkesutövning använda och utveckla sitt kunnande.

En genomgående erfarenhet bland de intervjuade medlemmarna är att den möjligheten i stor utsträckning saknas. Det finns inte mycket stimulans eller utrymme under en arbetsdag att utveckla och lära sig mer. Arbetsgivaren kräver »sedvanlig sjuksköterskekompetens« och förutsätter att schemarader fylls.

När ens speciella kunskaper eller intressen inte efterfrågas, måste det väl också lägga sordin på engagemanget?

Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål pekar på att den nya arbetstidslagen kan ge en chans att se över arbetsorganisationen, när arbetstiderna ändå måste anpassas. Det kan bli en möjlighet att analysera verksamhetens behov och därmed ta tillvara de olika kompetenser som finns på en arbetsplats. Något som i förlängningen också kan ge mer engagerade medarbetare.

Den 17 september går Sverige till val. I Vårdfacket kan du
läsa om partiledarnas hjärtefrågor när det gäller vården. Det är tydligt att skiljelinjen mellan blocken i år som tidigare går mellan privat eller offentligt driven vård.

Oavsett ditt engagemang för övrigt, missa inte att rösta i årets val!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida