Rubrik saknas.

Jag träffade Renee Dahring utanför häktet i Minneapolis, Minnesota. Nu skulle jag få se hur en Nurse Practitioner arbetar. Jag kom på mig med att tänka på min husläkare därhemma.

6 oktober 2006

Renee Dahring är Nurse Practitioner, det vill säga en
vidareutbildad sjuksköterska. Hon var på väg till jobbet, att undersöka fångar på häktet och ge dem den akuta vård de har rätt till.

Renee är sjuksköterska. Och Nurse Practitioner. När vi lotsats in till sjukavdelningen började hon undersöka sina patienter: lyssnade på någons hjärta, tittade i örat på en
annan. För några av de intagna räckte det med en muntlig konsultation.

Sedan, när undersökningen var klar, gick hon ut ur undersökningsrummet, satte sig vid skrivbordet och gjorde sina anteckningar i journalen. Och så ordinerade hon medicin och instruerade sjuksköterskan på häktet att ge den till patienterna.

Jag mötte många Nurse Practitioners när jag var i Minneapolis en vecka i somras. De arbetar självständigt och har rätt att ställa diagnos, remittera till undersökningar och skriva
recept. Ibland undrade jag vad skillnaden egentligen är mot att vara läkare. Är det – som flera av de Nurse Practitioners jag mötte påpekade – att en Nurse Practitioner bara kostar hälften av vad en läkare kostar?

Nurse Practitioners finns inte bara i usa, utan i hela den anglosaxiska världen. Också i Sverige har de första stapplande stegen tagits mot en yrkesgrupp med ungefär samma utbildning och befogenheter, en svensk variant av Nurse Practitionern. Hittills har fem »avancerade specialistsjuksköterskor« examinerats från
Högskolan i Skövde. Kommer de också, när (om) regelverket ändras, att tycka att de arbetar ungefär som en distriktsläkare?

Eller, med andra ord, måste en fortsatt utveckling och specialisering av sjuksköterskans yrke leda till att hon överger yrkesrollen som bygger på omvårdnad?

Kanske inte. För det fanns motbilder i Minneapolis. En av dem jag mötte framhöll att hon hade sjuksköterskan med sig i sin nya roll. Vad det handlade om var inte att bli en läkare, utan att bli jämställd med en läkare.

I ett avsnitt i avtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting konstateras att »omvårdnadsforskningen är [—] en tämligen ny vetenskap och många områden som har stor betydelse för vårdtagarna [—] är fortfarande obeforskade. Sjuksköterskorna behöver få utveckla intresse att söka ny kunskap och även utveckla forskningsmetodo-
logisk kunskap«.

Måhända är det där skon klämmer. Att kunskapen om omvårdnadens betydelse ännu inte är helt utredd. När den blir större kommer den innersta kärnan i sjuksköterskors (Nurse Practitioners eller inte) arbete att bli än tydligare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida