Rubrik saknas.

Hisnande tanke! Jag ska byta arbetsplats. Ofta blir jag barnsligt upprymd av förändringar men nu känns det också väldigt jobbigt att lämna arbetskamrater och trygghet.

3 februari 2006

Hur ska jag klara mig utan fikat klockan 10? Ofrånkomlig dyker frågan upp. Hur blev det egentligen, det arbete jag gjorde här? Egentligen är det många konkreta frågor. Hur blev just den samtalskontakten? Hur upplevde de anhöriga minnesstunden? Varför blev jag så låst när jag höll den där föreläsningen på ortopeden? Varför blev samtalen så öppna i etikgruppen på N 79? Hur kommer det sig att det var så roligt att jobba med personalen på akuten?

Så småningom börjar jag sortera i alla papper. Tankarna vandrar.

Plötsligt märker jag att jag kan tänka mycket klarare nu. Det blir lättare att få syn på mej själv och andra. Det är lättare att förbehållslöst låta tankarna vandra kring hur saker blev. När vi inte är så involverade och beroende av vårt sammanhang, till exempel arbetsplatsen, kan vi bli friare att iaktta och förstå. Redan när man har bestämt sig för att lämna börjar en förflyttning och när man rör på sig kommer man till nya utsiktspunkter.

Nu funderar jag över vad som händer i den där övergången mellan arbetsplatser. Friheten i mellanrummet känns väldigt dyrbar. Här kan jag få se saker som bara är synliga
just här.

Så här skriver Tomas Tranströmer:

»Två sanningar närmar sig varann.En kommer inifrån,
en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.«

Att lära sig nytt är en av de viktigaste motorerna i arbetet. Och att förstå lite mer om sin arbetsgrupp och sig själv är oskattbart. Hur skapar vi platser där vi är så fria att vi kan se något nytt? Man kan ju inte byta jobb stup i kvarten. I utvärderingar och handledning är det friheten att se utan att känna sig hotad som vi eftersträvar. Ibland infinner den sig. Vad är det som skapar och gynnar en sådan frihet?

Jag travade ut och in genom porten till Uppsala universitet några år. Ovanför den väldiga portalen står det: »Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större.« Men de hänger väl ihop. Om vi ska tänka något rätt, lära nytt och bli klokare, så behöver vi tänka fritt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida