Ryggmärgsskadade kvinnor missnöjda med rådgivning

Tre av fem ryggmärgsskadade kvinnor har inte fått någon information från sjukvården om hur sexlivet påverkas av skadan. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

Initiativet till studien togs av en grupp ryggmärgsskadade kvinnor som var kritiska till sexrådgivningen de fått från vården. Bland annat tyckte de att nästan allt informationsmaterial var riktat till män. 532 kvinnor med ryggmärgsskada deltog. Nästan hälften hade återupptagit sitt sexliv igen under det första halvåret efter skadan. 85 procent hade gjort det inom två år.

– Sex var fortfarande väldigt viktigt. Det stod för närhet, ömhet och värme, säger Margareta Kreuter, sjukgymnast och docent i neurologisk rehabilitering vid Göteborgs universitet och en av de ansvariga för studien.

Många sexuella aspekter hade dock påverkats negativt av skadan. Vanliga problem var nedsatt känsel, minskad lust, smärtor, spasticitet, rädsla för att läcka från blåsa och tarm samt känslor av att inte vara attraktiv. Tre av fem kvinnor hade inte fått någon information alls om sex från sjukvården. Om de fick önska ville de att vårdpersonalen skulle ta upp ämnet på ett naturligt och seriöst sätt, utan att använda jargong.

Kvinnorna ville inte ha för mycket information nära inpå skadan – då har man nog med att tänka på annat. Däremot ville de i ett tidigt skede veta vem de kunde vända sig till den dag de kände sig redo. Bland annat ville kvinnorna ha information om samlagsställningar, möjligheten att få orgasm och hur man kan göra med blåsa och tarm under sexakten. De ville också ha tillgång till filmer, broschyrer och böcker som de kunde ta del av när de själva ville. Mycket viktigt var även att få tips från någon med egen erfarenhet av sex vid ryggmärgsskada.

Ungefär hälften av kvinnorna i studien kunde fortfarande få orgasm efter skadan, men det tog ofta längre tid och ibland upplevdes orgasmen annorlunda.

– Vissa fick kramper och hade ont, men tyckte ändå att orgasmen följdes av en behaglig känsla, säger Margareta Kreuter.

De som helt hade förlorat känseln nedanför skadan hade i genomsnitt mindre sex och rankade sitt sexliv som sämre än de som delvis eller helt hade känsel kvar. Men det fanns undantag.

– Även om man inte har känsel kan man fortfarande ha ett bra sexliv och värdera det högt.

Att vara i rätt stämning hade generellt blivit viktigare efter skadan.

– När underlivet inte svarar på samma sätt blir sinnen som syn, hörsel, doft och fantasi viktigare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida