Så här fungerar Sorm-metoden:

Sorm, structured outcome assessment and community monitoring, bygger på en checklista. Förutom kliniska faktorer skattar man bland annat pågående insatser och patientens nätverk, som kan ses antingen som en skyddsfaktor eller riskfaktor.

Alla uppgifter som patienten lämnar kontrolleras hos berörda instanser och i register. Vid minsta tecken på att risken för återfall i brott ökar ska åtgärder sättas in. Sorm ställer krav på organisation, kontinuitet och engagemang från psykiatrins sida.

Förutom inför permissioner är sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård och kuratorer i socialtjänsten de tänkta användarna. När en patient till exempel inte dyker upp på mottagningen för att ta sin medicin ska den psykiatriska kliniken omedelbart larmas. Därifrån informeras andra vårdgivare. Patienten, oftast en man, får beskedet att om han inte sköter de föreskrifter som han har fått dras permissionen in.

Metoden testas på rättspsykiatriska kliniker i Piteå, Umeå, Säter, Sala, Vadstena, Västervik, Jönköping, Huddinge
i Stockholm och Karsudden utanför Katrineholm.lillemor lagerdahl

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida