Så här kan du upptäcka att någon är utsatt

7 oktober 2002

* Lyssna till dina egna, inre signaler på att något inte står rätt till.
* Var uppmärksam på vilka signaler du själv sänder ut
* Gör dig möjlig ? skapa en möjlig plats där det går att berätta.
* För anteckningar, »lägg pusslet« ? skapa dig en helhetsbild.
* Tala med en kollega som du känner tillit till.
* Hitta ett sätt att fråga om övergreppserfarenheter som känns bra just för dig.
* Våga ta initiativ till samtal om sexuella övergrepp.
* Våga fråga! Ett nekande svar behöver inte innebära att övergrepp inte skett.
* Ge positiv respons när någon vågat berätta.
* Var tydlig när det gäller din egen möjlighet till fortsatt stöd. För ett barn är det troligen viktigare med en fortsatt kontakt efter avslöjandet. Barn behöver bekräftelse på att de inte har gjort något fel i att avslöja.

Källa: Ninni Carlssons utbildningsmaterial Att berätta sin utsatthet ? hur kan vi förstå?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida