Så här ser 5-årsavtalet ut

10 november 1997

Så här ser det femårsavtal ut som parterna skrev under den 4 januari 1996 och som formellt gäller från 1 april 1995:

1 januari 1996: en allmän pott på 5,6 procent räknat på alla medlemmars löner och en kvinnopott på 1,3 procent räknat på de kvinnliga medlemmarnas löner

1 januari 1997: en allmän pott på 4,0 procent och en kvinnopott på 1,3 procent

Dessutom finns en verksamhetspott. 0,5 procent av lönesumman för Vårdförbundet SHSTFs medlemmar läggs samman med 0,5 procent från övriga förbund inom landsting och kommuner (utom Läkarförbundet) i en enda pott som arbetsgivaren sedan fördelar mellan de olika förbunden.

För åren 1998 och 1999 får Vårdförbundet SHSTF varje år 0,5 procent utöver det som Kommunal och Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF förhandlar fram.
Alla pengar fördelas i lokala förhandlingar.

I avtalet finns också tydliga skrivningar om att lönespridningen ska öka, att man ska arbeta för minskade, osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt att man ska stimulera kompetens- och karriärutveckling.

Avtalet är femårigt och gäller till och med sista mars år 2000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida