Så kan vården följas upp bättre

14 maj 2019

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att ge förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas. Den första av två rapporter har ett patientperspektiv och i den har tre om- råden identifierats som särskilt viktiga: gott hälsoutfall av vården, personcentrerad vård och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Läs rapporten:
Med örat mot marken. www.vardanalys.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida