Så lyckades de halvera infektionerna

Så lyckades de halvera infektionerna
Annette Erichsen Andersson ville förankra förändringen både hos chefer och personal. Foto: Privat

När alla yrkesgrupper samarbetade kunde både sår- och urinvägsinfektionerna minskas kraftigt.?

Annette Erichsen Andersson ledde studien som hade som mål att minska de vårdrelaterade infektionerna efter ortopedisk kirurgi på Mölndals sjukhus i Göteborg.?

De nya vårdrutiner som personalen arbetade fram, utifrån evidens, har lett till att de postoperativa sårinfektionerna har sjunkit till hälften. ?

Forskningsprojektet belönas nu med två priser: Sahlgrenska universitetssjukhusets kvalitetspris och Svenska hygienpriset, som delas ut av Svensk förening för vårdhygien. ??

Arbetsgruppen, med alla professioner, har tagit fram nya riktlinjer för hygienregler när man sätter urinkateter, intuberar och vid ryggbedövning.?

— Alla bidrog med sin kunskap. Men först behövde vi skapa förtroende så att alla vågade prata, säger Annette Erichsen Andersson, som är översjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset och lektor på institutionen för vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin.?

Operationer sker i steril miljö, ändå är det vanligt att det slarvas med handhygienen hos personal som inte är sterilklädd.?

— Tillämpningen av hygienrutiner ligger bara mellan 5 och 35 procent.?

Hon menar att det tidigare inte var självklart att personalen spritade händerna innan de satte pvk eller urinkateter, gav injektioner eller intuberade.??

Annette Erichsen Andersson började med att föranka hos chefer och ledare, som satte upp gemensamma mål.?

— Cheferna måste vara motiverade om de ska släppa personal för att delta i projektet. Det är inte självklart i dag när det är brist på specialistsjuksköterskor. Men fakta är att de vårdrelaterade infektionerna kostar 10 procent av budgeten för somatisk sjukvård.?

Sedan träffades arbetsgruppen under ett år. En av framgångsfaktorerna var att möta motstånd och kritik med fortsatt dialog.?

— Anestesiläkarna gjorde ingen hemlighet av att de var skeptiska till att handhavandet vid intubering och injektioner och av narkosapparater bidrog till att patienterna fick vårdrelaterade infektioner.

?Tidigare kunde den som skulle intubera först lägga tuben på patientens bröst och även sköta anestesiapparatens inställningar i samband med intubationen.

?— Huvudsaken just då är att andningen fungerar och att cirkulationen är stabil. För att arbeta hygieniskt behöver man öva och vara minst två personer.??

Sedan skärptes rutinen för urinkateter. Området är känt för att orsaka infektioner. Hos äldre personer kan en urinvägsinfektion fördubbla dödligheten efter höftoperation.?

De bytte till steril rutin och arbetar nu två tillsammans, en som dukar upp och förtvättar, en som är steril och sätter in katetern. ?

Fakta

  • INNAN PROJEKTET:
    ……fick 25, 2 procent av 450 patienter urinvägs­infektion, uvi, på grund av kateter. 4,6 procent fick postoperativa sårinfektioner.
  • EFTER INTERVENTIONEN:
    …med steril rutin sjönk siffran för uvi till 14,3 procent av ungefär 900 uppföljda patienter. Sårinfektionerna sjönk till 2,3 procent.

Forskningen är knuten till Centrum för person­centrerad vård, GPCC, och Sahlgrenska akademin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida