Så många barnmorskor har lämnat förbundet

Förra året lockade Vårdförbundet till sig rekordmånga nya medlemmar. Ändå har förbundet krympt. Förklaringen är att drygt tusen barnmorskor valt att byta fack.

25 februari 2020

”Vi hoppas att vi får behålla dem”, sa Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro om barnmorskemedlemmarna som förra året fick ett konkurrerande fackförbund att välja på. Det var när Barnmorskeförbundet bröt sig ur samarbetet med Vårdförbundet och i stället blev en del av fackförbundet SRAT.

Nu visar nya siffror från Vårdförbundet att nära 1 200 barnmorskor valde att lämna förbundet våren 2019. Kvar är drygt 4 000 barnmorskemedlemmar.

— Vi är fortfarande den största organisationen för barnmorskor. Avhoppen har avstannat och det är till och med några barnmorskor som valt att komma tillbaka, säger Sineva Ribeiro.

För att vara ett bra fackförbund för barnmorskor ska Vårdförbundet fortsätta att satsa på villkorsfrågor som lön och arbetstider, men också utveckla professionsfrågorna tillsammans med förbundets barnmorskenätverk, berättar hon.

Behöver ni förändra något för att locka fler barnmorskor?
— Vi behöver träffa fler studenter, de som läser till barnmorskor, och lyssna in vad som är viktigt för dem. Där måste vi absolut vara mer.

Vårdförbundet har sedan flera år medlemsrekryteringen högt på agendan. Att locka nya medlemmar är nödvändigt för förbundets överlevnad, inte minst med tanke på stora pensionsavgångar i kåren. Ett annat mål är att göra det lättare för bemanningspersonal och andra privatanställda att vara aktiva medlemmar.

Fjolåret var ett rekordår med över 8 000 nyrekryterade medlemmar, varav drygt hälften yrkesverksamma. Ändå är den totala medlemssiffran för 2019 något lägre än året innan. Förutom ett naturligt flöde av in- och utträden förklarar Vårdförbundet siffrorna med det stora tappet av barnmorskor.

114 033

Så många medlemmar hade Vårdförbundet sista december 2019. Det är 1 038 färre än samma tidpunkt året innan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida