Så påverkas din plånbok av EMU

Priserna i Sverige är 15?20 procent högre än EU-genomsnittet. Eurons förespråkare hävdar att den leder till kraftigt sänkta priser. Men hittills har de stigit något i euroländerna.

Enligt konsumentminister Ann-Christin Nykvist skulle priserna kunna sjunka så mycket som tio procent. Det betyder att en vanlig tvåbarnsfamilj skulle tjäna 30 000 kronor om året. Ingen vet om det kommer att bli så. I de länder som infört euron har det inte blivit några prisfall alls. Men de kanske kommer.

I tidigare avsnitt av emu-skolan har vi tagit upp hur euron påverkar lönerna, jobben och demokratin. Det är stora och viktiga frågor för ditt ställningstagande i folkomröstningen. I den här artikeln ska vi se vad som händer med din egen plånbok. Blir det dyrare eller billigare att leva om vi inför euron?

Den frågan har varit livligt diskuterad sedan de tolv nuvarande emu-länderna införde den nya valutan 2002. Många konsumenter tyckte att priserna smyghöjdes i samband med ommärkningen.

För exempelvis en kaféägare kan det vara enkelt att runda av priset på en kopp kaffe för 15 kronor till två euro. Men det innebär faktiskt en prishöjning på 20 procent om eurokursen är nio kronor.

Det är ungefär så en del restaurangägare, frisörer och andra mindre näringsidkare har agerat i euroländerna. EU:s statistikkontor har räknat ut att priserna på den typen av varor och tjänster höjdes med en till två procent i samband med att euron infördes. Däremot noterar man ingen prishöjande effekt på varor som kläder, hushållsutrustning och hemelektronik.

Den sammantagna effekten på prisnivån är en höjning med 0,1? 0,2 procent. Det är inte mycket, men det är heller ingen sänkning.

Så här ska det inte få gå till i Sverige, om man får tro regeringen. Smyghöjningar ska undvikas bland annat genom hård prisövervakning och dubbel prismärkning. Om den strategin lyckas slipper vi prishöjningar. Men tanken var ju att priserna skulle sjunka ? och dessutom ganska kraftigt.

Enklare jämföra priser
Bakom den spådomen ligger en tro på mer långsiktiga effekter. Med en gemensam valuta ska handeln över gränserna främjas. Då skärps konkurrensen. Det blir enklare att jämföra, vilket leder till att prisskillnader mellan olika länder suddas ut. Även om dessa effekter inte har visat sig ännu är resonemanget inte ologiskt.

Och om det stämmer kommer det att gynna svenska konsumenter, eftersom många varor är dyrare här.
Redan från dag ett med euron blir det lättare att jämföra priser mellan olika länder. Men ? invänder vän av ordning ? inte åker man till Portugal och handlar fast de har den billigaste maten i EU.
Det är sant, men det finns ändå en poäng även här. Allt fler varor köps via Internet. Inom eurozonen har e-handeln ökat med tio procent. Det tyder på att konsumenterna mer aktivt börjat jämföra priser. Och om man ändå ska ut och resa kan man ju passa på att uppträda som en medveten konsument. Det blir i alla fall lättare att göra det.

De här fördelarna ska inte övervärderas. Om man vill kan man redan i dag jämföra priser och handla billigare i utlandet. Och den prisdämpande effekten till följd av euron har vi ännu inte sett.

Slipper växla
Många euroanhängares praktargument för euron är att man slipper växla pengar på utlandsresan. Det är svårt att invända mot att detta är praktiskt.

Men å andra sidan är valutaväxling något vi levt med länge utan större obehag. Dessutom finns det bankomater för direktuttag på alla flygplatser och i alla städer i euroland. Nog känns det som att andra sakfrågor inför folkomröstningen väger tyngre.

Även nejsidan håller sig med ett argument i lättviktsklassen. Det handlar om nostalgin, att vi ska ha kvar vår kära gamla krona som vi är så vana vid.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida