Så tycker medlemmen om sina företrädare:

17 januari 2003

Hälften av medlemmarna är nöjda med hur lätt det går att få tag i företrädarna. Nästan hälften anser att de förtroendevalda är kunniga och att de inger förtroende. Omkring en fjärdedel svarar dock direkt negativt på frågor om de förtroendevaldas tillgänglighet, kunnighet och förtroende. Så många som en av tre anser också att företrädarna inte känner till medlemmarnas önskemål. Svårast verkar företrädarna ha med att visa att medlemskapet är prisvärt. Bara en av fyra medlemmar, 24 procent, håller med om det. 41 procent
håller inte med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida