Sahlgrenska bokar vikarier via dator

4 september 2000

De personalansvariga på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg bokar numera korttidsvikarier via dator. På en arbetsplats med 16 000 anställda fördelade på 140 avdelningar har det tidigare varit ett digert arbete att försöka få tag på korttidsvikarier per telefon. I det nya personalbokningssystemet (VIK) samlas namn och yrkeskategori på alla vikarier i samma databas och där kan personalansvariga direkt få besked om personen är bokad eller ej. På det här sättet finns dessutom alla vikarier samlade på samma ställe vilket gör att det är lättare att få en överblick över vilka som är tillgängliga. Personalbokningssystemet VIK är byggt som ett Intranät med SQL server som databas. Det kan användas både i Netscape och Internet Explorer.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida