Säker vård

Säker vård

Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad?Svensk sjuksköterskeförening, Ewa Idvall (red)?Gothia 2013www.gothiafortbildning.se??

Barn löper tre gånger större risk än vuxna att drabbas av läkemedelsfel. Det kan handla om fel dos, missad dos, fel läkemedel eller icke ordinerade läkemedel och mycket annat. Misstag som kan få allvarliga konsekvenser. Både föräldrarnas kunskap om barnet och tvärprofessionell kompetens måste finnas när läkemedelsbehandling av barn ska planeras. För att barn och föräldrar ska kunna medverka till en säker vård, är det viktigt att de förstår behandlingen och känner till eventuella risker.

Kunskapsområdet är ett av flera nya i denna sjätte helt omarbetade upplaga, den första kom 1996. Post­operativ smärta och kvalitetsindikatorer för att följa upp patienter med läkemedelsrelaterade problem är två andra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida