Saknar individers behov i apoteksutredningen

Vårdförbundet anser att det finns flera brister i förslaget till slopat apoteksmonopol.

30 april 2008

Framför allt saknar förbundet en analys av vad det skulle betyda för den enskilda individen.

I sitt remissvar på apoteksutredningen lyfter Vårdförbundet bland annat fram människor med behov av sällsynta läkemedel. Hur tillgängligheten ska säkras för dessa människor framgår inte av utredningen. Likadant är det med tillgängligheten till receptfria läkemedel. Enligt utredningens förslag är apoteken inte skyldiga att tillhandahålla hela det receptfria sortimentet, vilket enligt Vårdförbundet kan komma att få negativa konsekvenser för tillgängligheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida