Saknar tid att förbättra

3 augusti 2016

Myndigheten Vårdanalys har låtit göra en enkätstudie bland nästan 2 000 chefer för sjukhuskliniker och vårdcentraler om deras syn på förbättringsarbete i vården. Studien visar att de prioriterar områden där de har inflytande och där förbättringsarbetet ?har lokal förankring framför områden med störst förbättringspotential. Anledningen är att förändringarna står i konflikt ?med andra arbetsuppgifter.
?Läs mer:
www.vardanalys.se?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida