Sällsynt blod i Umeå

Sveriges största bank med sällsynt nedfryst blod finns på Norrlands universitetssjukhus. En patient med en mycket ovanlig blodgrupp som behöver en transfusion kan därifrån få blod som är nästan 40 år gammalt.

Man brukar säga att sällsynt blod är sådant blod som inte finns när man behöver det, berättar biomedicinska analytikern Margareta Melin, som är sektionsledare på blodcentralen i Umeå.

Men det gäller inte Umeå, för där finns Sveriges största nedfrysta blodlager, drygt 400 påsar. Sedan det i början av 1970-talet blev möjligt att frysa blod har man där byggt upp ett lager med sällsynt blod. Anledningen är att det upptäcktes att norra Sverige är ovanligt rikt befolkat med bärare av några mycket ovanliga blodtyper. Ovanligast bland de ovanliga är p (utläses »lilla p«).

Totalt i världen finns 250–300 personer med blodtypen p. Av dem finns 42 kända individer från 28 familjer i Västerbotten. De övriga finns framför allt i usa, Israel och Japan. Och troligtvis några i övriga Sverige. Blodtypen p kan vara en undergrupp till vilken som helst av blodgrupperna a, b, ab och o. Eftersom bärarna av p bara kan ta emot p-blod började blodlagret byggas upp genom att de själva lämnade blod för eget framtida behov.

Den andra ovanliga blodtypen som också är väl representerad i norra Sverige är »Vel«, ett antigen som finns på de röda blodkropparna. Även om blodtypen kallas för Vel, är det i själva verket de människor som saknar detta antigen som är unika. Nästan alla människor har Vel-antigenet på sina röda blodkroppar, men internationellt saknas det hos en på fyratusen människor. I norra Sverige saknar en på femtonhundra Vel-antigenet – alltså en betydligt större andel än i övriga världen. När dessa patienter får en blodtransfusion med blod som har Vel-antigenet är det stor risk att de bildar antikroppar, vilket gör att de därefter inte kan ta emot sådant blod.

Om en patient som behöver en blodtransfusion är immuniserad upptäcks det när en antikroppsunder­sökning, bas-test, görs, vilket är rutin inför en blodtransfusion. Om bas-testet visar på antikroppar går man vidare och tittar på vilken typ av antikropp det handlar om, mot Vel eller något annat. 
                                                                                                                                                 Från det sällsynta blodlagret i Umeå skickas blod över hela världen, bland annat Norge, Danmark, Finland, Israel, Japan, Spanien, Tyskland, Irland och Österrike.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida