Samarbete kan
minska miljardslöseri

Apoteks- och sjukvårdspersonal måste ges förutsättningar att kunna samverka bättre. Det är ett konkret förslag på hur den dyra felanvändningen av läkemedel ska minskas.

4 augusti 2003

Vårdförbundet och Apoteket ab uppskattar att felaktig och ineffektiv användning av läkemedel kostar vården cirka tio miljarder om året. Siffran, och vad som kan göras åt den, presenterades under Almedalsveckan på Gotland. Förbundets ordförande Eva Fernvall pratade framför allt om att öka samverkan mellan apotekets och vårdens personal genom att till exempel låta sjuksköterskor finnas tillgängligapå apotek.

Ett annat förslag är att få sjukvårdshuvudmännen att utbilda all vårdpersonal om läkemedel, särskilt i äldrevården där många patienter har flera olika mediciner.

Varför är inte Läkarförbundet med i det här samarbetet med tanke på att det trots allt är läkarna som skriver ut medicinerna?

– Det är Apoteket ab som har tagit initiativet och bjudit in Vårdförbundet. Anledningen är att vi har sett att projekten där apotek och sjukvård samarbetar är väldigt lyckade. Vi har vi valt att fokusera på det i första hand, säger Eva Fernvall.

Direktören på Landstingsförbundet, Ellen Hyttsten, välkomnar förslagen men vill lägga till ytterligare två.

– Jag saknar ett förslag som gör det möjligt att, med patientens tillåtelse, se den totala läkemedelsanvändningen. En annan nödvändig pusselbit är att börja utvärdera medicinernas effekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida