Samarbetskulturer kan klara konflikten

Utveckla förmågan att se saker ur olika perspektiv i stället för att reta dig på andra.
Det uppmanar Thomas Jordan, forskare som bland annat undervisar i konflikthantering vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
För att klara konflikter på arbetsplatser måste man skapa samarbetskulturer på olika nivåer:

1. Individen – behöver kunskap i kommunikation och om varför konflikter uppstår.

2. Cheferna – måste ha vilja och förmåga att sätta normer för hur man är mot varandra på arbetsplatsen.

3. Kulturen – gemensamt arbete med arbetsplatsens mål och värderingar. Till exempel sociala aktiviteter där kolleger får mötas som personer.

4. Strukturen – rollfördelningen
på arbetsplatsen måste vara klar. Principer för att hantera meningsskiljaktigheter och en handlingsplan för allvarliga konflikter ska finnas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida