Samband mellan preventivmedel och antidepressiva oroar

Unga kvinnor som får preventivmedel som bara innehåller gestagen, som till exempel minipiller, använder antidepressiva mediciner i betydligt större utsträckning än andra kvinnor. Det visar en stor studie av läkemedelsuttaget bland kvinnor i Sverige.

30 november 2011

Forskare vid Linköpings universitet ville undersöka om det låg något i många kvinnors upp­levelse av att de blir deppiga av att äta p-piller. De tog data ur Läkemedelsregistret för alla kvinnor i Sverige mellan 16 och 31 år och studerade hur många som under en treårsperiod har hämtat ut olika slags hormonella preventivmedel och antidepressiva mediciner på apotek.?

Det visade sig att de kvinnor som fått preventivmedel med enbart gestagen i mycket större utsträckning än deandra också fått antidepressiva läke­medel. Det gällde särskilt bland 16—19-åringar som tog ut 67 procent mer anti-depressiva läkemedel än kvinnor som hade fått kombinerade p-piller eller andra preventivmedel som innehåller både östrogen och gestagen.?

Sjuksköterskan Malou Lindberg är en av forskarna och tycker att fynden är oroande, men betonar att det inte går att dra några säkra slutsatser om sambandet eftersom det är en tvärsnittsstudie. Forskarteamet har gått vidare med fördjupade studier för att förstå mer om sambanden. Bland annat tittar de närmare på vilka olika slags preventivmedel det handlar om och när i tid kvinnorna har fått dem. ?

— Vi vill ta reda på om de har fått preventivmedlet eller de antidepressiva medicinerna först, säger Malou Lindberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida