Samhällsvetenskap

2 november 1998

Författare Jan Liljewalch Molander
Titel Bidragsboken
347 sidor
Förlag Informationsförlaget 1998.
Cirkapris 292 kronor
ISBN 91-7736-444-9

Enligt författaren, som är jurist och bland annat arbetat vid Datainspektionen, finns det 179 olika bidrag att söka från olika samhälleliga organ. Det är allt från de stora, välkända bidragssystemen – a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning och pension – till de mycket udda: tuff-bidrag (det kan anhöriga som behöver lära sig teckenspråk få) till radonbidrag för vatten och ersättning vid byggandet av skyddsrum. I boken finns också adresser till de myndigheter där man kan söka bidrag, och en lathund för eventuella besvärsskrivelser. I ett särskilt avsnitt redovisas också en rad bidrag som inte är samhälleliga stöd. Många av dem, visar det sig, är ersättningar från försäkringar som man åtnjuter som medlem i en fackförening.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida