Samlad kunskap om omvårdnad

I detta imponerande verk om klinisk omvårdnad kan läsaren finna det mesta om omvårdnad, från anatomi och fysiologi till detaljerade beskrivningar av hur en nackskadad patient kan lyftas på ett säkert sätt. I varje kapitel beskrivs ett specifikt omvårdnadsområde. Utgångspunkten är ofta en diagnosgrupp, som exempelvis neurologiska sjukdomar men det kan också vara ett problemområde, som omvårdnad vid nutritionsproblem.
Det finns många fördelar med att samla omfattande
kunskap om omvårdnad, men det finns också nackdelar. Kunskap blir i dag relativt snabbt förlegad och lagstiftning ändras, och ett så här stort verk kan inte revideras tillräckligt ofta. Därför borde författaren ha avstått från exempelvis uppgifter om vad lagen säger om assisterad befruktning, som redan vid utgivningen är inaktuell, och i stället hänvisat läsaren till aktuell lagstiftning. 

Men kompletterat med ny, vetenskapligt grundad kunskap och aktuell lagstiftning fyller Klinisk omvårdnad absolut sin plats överallt där människor vårdas. Många har anledning att glädjas åt att verket nu är översatt till svenska, inte minst sjuksköterskestudenter som i många år har kämpat med det norska språket. Upplagan, som ges ut i två band, reviderades 2001.

Författare Hallbjorg Almås (red)  Titel Klinisk omvårdnad del 1 och 2, 1 167 sidor  Förlag Liber 2002  Cirkapris 754 kronor/del  ISBN 47-05110-8 resp 47-05111-6

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida