Samlad kunskap om sår

1 september 2003

»Boken Sår har tillkommit efter påtryckningar från läkare, sjuksköterskor, lärare och studenter som i dag tycker sig sakna en samlad objektiv belysning av sårproblematiken«, skriver författaren i förordet. Och onekligen är detta ett mycket ambitiöst verk. I sin strävan efter att ge en vetenskapligt förankrad överblick över ämnet, samtidigt som den ger förslag på praktiska lösningar vid sårvård, är boken självklar som kurslitteratur, både vid grundutbildning av olika vårdpersonalkategorier och i alla specialist- och fortbildningar som rör patienter med sår.

Innehållet, som är rikligt illustrerat med bilder, är uppdelat i sex huvudblock: Historik, definitioner samt sårläkningsprocessen, Olika typer av svårläkta kroniska sår, Akuta sår, Behandling av sår samt läkningshämmande faktorer, Omvårdnad; psykosociala/livskvalitetsaspekter, dokumentation, patientutbildning, kunskapssökning och Hälsoekonomiska och legala aspekter på sår. Christina Lindholm är legitimerad sjuksköterska och docent vid Karolinska institutet samt verksam som vårdforskningschef vid Karolinska sjukhuset utanför Stockholm.

Författare Christina Lindholm Titel Sår. Andra reviderade upplagan, 278 sidor Förlag Studentlitteratur 2003 Cirkapris 297 kronor ISBN 91-44-04052-0

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida