Vårdförbundspriset

Samling vid sängkanten bäddar för delaktighet

Samling vid sängkanten bäddar för delaktighet
Undersköterskorna Ylva Karlsson och Dalia Mohamed och sjuksköterskorna Thèrése Garthman och Jessica Svensson stämmer av "bedside" mellan två skift.

Avstämning mellan dag- och kvällspass vid sängkanten i stället för på den stängda expeditionen. En så enkel förändring gör patienten delaktig och minskar tiden för överrapportering mellan personalen. Rutinen utvecklade sjuksköterskan Thérèse Garthman under sin specialistutbildning och nu är hon nominerad till Vårdförbundspriset.

Har patienten ätit? Vilka in- och utfarter behöver ses över? När byttes droppet senast?

Vid överlämning mellan dag- och kvällspersonal är det många praktikaliteter som ska stämmas av på kirurgavdelning 350 på Östra sjukhuset i Göteborg. Tidigare läste personalen som gick på sitt skift en skriftlig rapport och fick sedan en muntlig uppdatering av kollegan som gick av. Därefter tog sjuksköterskan en snabb runda på avdelningen för att presentera sig.

– Då kunde man upptäcka en avvikelse i ett dränage eller en kateter som hamnat snett, och behövde lägga tid på att ta reda på vad som hänt. Det skapade oro och stress, säger sjuksköterskan Thérèse Garthman.

Under sin specialistutbildning läste hon en kurs i förändringsarbete och frågade sin chef om det fanns något hon kunde koppla till arbetsplatsen. Det visade sig att ledningen var intresserad av så kallad ”bedside”-rapportering, där en fullskalig genomlysning av patientens tillstånd och sjukdomsbakgrund görs vid sängkanten.

Specialistsjuksköterskan Thérèse Garthman är nominerad till Vårdförbundspriset 2021. Foto: Privat.

– Men i Sverige har vi få enkelrum på sjukhusen, vad jag vet. Därför riskeras sekretessbrott eftersom de andra patienterna kan höra vad som sägs. Jag upplevde det problematiskt och svårgenomförbart, konstaterar Thérèse Garthman.

Däremot tyckte hon att det fanns stora förtjänster med arbetssättet. Vården blev tydligt personcentrerad och kommunikationen mellan både kollegor och patient blev rakare.

Patientens ansvar blir tydligt

Hon utvecklade en ”avskalad” version, som hon kallar ”bedside”-avstämning. Överlämningen som tidigare genomfördes på den stängda expeditionen görs nu ute på avdelningen med patienten närvarande.

Fakta

Namn: Thérèse Garthman.

Ålder: 39 år.

Bor: I Alingsås.

Yrke: Kirurgisjuksköterska på Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Karriär: ”Jag tog examen 2011 i Borås. Då var det svårt att få jobb som sjuksköterska, jag fick mitt första sommarvikariat på en vårdcentral och därefter hamnade jag i hemsjukvården. 2013 fick jag ett vikariat på kirurgen i Kungälv och kände att det var hur roligt som helst. Efter det sökte jag till ortopeden på Sahlgrenska där jag jobbade mellan 2013 och 2017 och valde där att läsa vidare till specialistsjuksköterska inom ortopedi och kirurgi. Sedan 2017 arbetar jag på kirurgisk akutvårdsavdelning 350 på Östra sjukhuset, det är en jätterolig arbetsplats med fantastisk personal. Jag har under en period arbetat halvtid med verksamhetsutveckling och vikarierar nu som t f vårdenhetschef på Kava, en lika rolig arbetsplats med fantastisk personal. Att bli nominerad till Vårdförbundspriset är ett fint och lite overkligt 10-årsjubileum i yrket.”

Det är personcentrerad vård för mig: ”När jag var färdig specialistsjuksköterska fick jag ansvar för att införa personcentrering på min arbetsplats och jag har satsat på att hitta fler sätt att bjuda in patienten i teamet - genom vårdplan, bedsideavstämning och digitala patientstöd. Jag ser enbart samhällsvinster med mer delaktiga och informerade patienter.”

– Eftersom man enbart pratar om det som hänt de senaste åtta timmarna har de andra på salen redan hört allt. Och många frågor kan man ställa direkt till patienten, som hur det fungerat att äta. Patienten involveras på ett naturligt sätt i vad som förväntas hända resterande två tredjedelar av vårddygnet.

Samtidigt skapas en medvetenhet om vilket ansvar patienten själv måste ta.

– Det kan till exempel handla om mängden vätska man behöver få i sig eller hur mycket man bör röra på sig för att få igång lungorna eller magen efter operation. En del ska även kostregistrera eller mäta sin urinproduktion, säger Thérèse Garthman.

Ur nomineringen

”Så kallad ”bedside-avstämning” [….] ger mer tid hos patienten och gör denne delaktig i sin egen vård, öppnar upp för kommunikation och skapar trygghet och struktur i vardagen. Men kanske viktigaste av allt gör avstämningen så att patienten får äga sin egen berättelse. Genom att utmana traditionella arbetssätt och ställa makthierarkier på ända blir förhoppningsvis både patienten och sjukvårdspersonalen lite klokare. Bedside-avstämning är ett arbetssätt som bäddar, i dubbel bemärkelse, för en tryggare och mer personcentrerad vård.”

I nomineringen till Vårdförbundspriset står bland annat att arbetssättet utmanar traditionella hierarkier inom vården. Det är inget hon själv funderat så mycket över, men hon håller med om beskrivningen.

– Spontant tänker jag att den traditionella hierarkin är läkare-sjuksköterska-undersköterska-patient. Med ”bedside”-avstämning synliggörs att alla i den kedjan är viktiga. Man kan ju inte plocka bort någon, alla har sin funktion och sitt ansvar.

Två moment slås ihop

Thérèse Garthman har märkt att arbetsmiljön kan förbättras när två moment – samtalet på expeditionen och presentationsrundan – slås ihop.

– Det här tillför inte en arbetsuppgift, utan förändrar den. När jag presenterade modellen för mina kollegor så förstod de snabbt vad den innebar.

Erfarenheten hittills är att ”bedside”-avstämningen dessutom sparar tid.

– När vi avrapporterar bakom en stängd dörr är det lätt att halka över i en fullständig rapport. Inne hos patienten blir det mer kort och koncist – man tar bara upp det som patient, undersköterska och sjuksköterska behöver veta just nu. Alla får en gemensam bild av läget och det blir färre följdfrågor. Dessutom har man chans att se saker som behöver åtgärdas tidigt under passet, något som kan minska risken för vårdskador.

Dialog istället för information

Vi två tillfällen har Thérèse Garthman utvärderat arbetssättet genom enkäter till patienter och kollegor. Patienterna upplevde bland annat en större trygghet, förståelse för helheten och bättre utrymme att ställa frågor.

– En patient svarade att det var positivt med dialog i stället för information.

Thérèse Garthman avslutade sin specialistutbildning 2017 och vintern 2020 var kirurgen på väg att införa ”bedside”-avstämning fullt ut.

– När pandemin kom var det inte lämpligt med så många personer på rummen samtidigt, men när vi nu återgår till mer normala omständigheter är ”bedside”-avstämning det som personalen vill återinföra. Det är ett kvitto på att den fungerar.

Vill fira med kollegorna

Om hon vinner Vårdförbundspriset på 500 000 kronor är det första hon ska göra att bjuda alla på avdelning 350 på middag.

– Utan dem hade det aldrig gått att utveckla den här metoden. De har varit fantastiska och väldigt förändringsbenägna, säger Thérèse Garthman som just nu vikarierar som tillförordnad vårdenhetschef på en annan avdelning.

Fotnot: Vårdförbundspriset delas ut av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Prissumman är på 500 000 kronor och priset ska premiera medlemmar i Vårdförbundet som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård. Vinnarna tillkännages den 29 oktober klockan 14-16 på Vårdgalan, som direktsänds via Vårdförbundets Youtube-kanal och Facebook live. På galan utses även Årets studenthandledare och Årets vårdchef.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida