Samma söktryck som i fjol

7 februari 2005

Närmare 6 400 personer sökte till sjuksköterskeutbildningen som startade nu i vår. Det är lika många som 2004 och marginellt färre jämfört med 2003. Antalet platser var nästan 2 400, vilket innebär att det fanns 2,7 sökande per plats. www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida