Samoas sjuksköterskor nära konflikt

Missnöjet med lönerna och förhandlingarna var orsaken till att sjuksköterskorna på Samoa hotade med en stor strejk i juni.

– Vi var mycket missnöjda med våra löner och de lönehöjningar vi erbjudits. Därför meddelade vi hälsodepartementet att alla sjuksköterskor, utom de i akutsjukvården, skulle gå ut i strejk om 21 dagar, en måndag morgon, berättar Faamanatu Nielsen, ordförande för Samoas sjuksköterskeförening, sna.

Ingenting hände dock. Inte förrän precis innan strejken skulle inledas.

– Plötsligt kallade regeringen oss till ett rundabordsmöte på lördagen för att diskutera våra krav. Det var tydligt att regeringen var under press inför strejkhotet och vi fick igenom våra krav: lönehöjningarna vi krävt samt att de skulle börja gälla redan veckan därefter.

SNA-medlemmarna ville ändå strejka och det blev en intensiv debatt dagen efter när alla samlades i Apia.

– Vi diskuterade länge. Först vid tretiden måndag morgon accepterade medlemmarna överenskommelsen med regeringen.

Även om sjuksköterskornas löner stigit rätt mycket de senaste åren, är de ändå låga jämfört med andra yrken. En läkare till exempel tjänar i genomsnitt dubbelt så mycket och många sjuksköterskor kan inte leva på sin lön utan det krävs två familjeförsörjare. Grundlönen för en nyutbildad sjuksköterska ligger på cirka 21 000 kronor per år. Den som tjänar under cirka 29 000 kronor betalar ingen skatt.

Det är naturligtvis svårt att säga hur stor betydelse icn:s pro-
jekt på Samoa haft för sna:s styrka i den här konflikten, men Faamanatu Nielsen anser att projektet är viktigt för sna.

– Vi stärks av att icn:s och Vårdförbundets representanter kommer till oss i stället för att vi ska åka till dem. Dessutom kan fler delta på det här sättet, utvecklas och bidra till att stärka organisationen.

I icn-utbildningen ingick just förhandlingsteknik, bland annat i form av rollspel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida