Samordnad finansiering räddade nationella planen

Med hjälp av några eftergifter till folkpartiet och centerpartiet lyckades det regeringspartiet att få riksdagen att godkänna den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården.

8 januari 2001

Kort innebär handlingsplanen att samhället satsar på en utbyggnad av primärvården, äldrevården, psykiatrin och »mångfalden i vården«. En central del är att antalet allmänläkare ska öka till en nivå på en familjeläkare per 1 500 invånare.

För att genomföra förslagen i den nationella handlingsplanen har regeringen tagit pengar från försvaret. Hälso- och sjukvården får åtta miljarder extra under tre år, därtill en extra miljard redan i år.

Under behandlingen i riksdagen förändrades planen på några punkter. En sådan förändring är att riksdagen tror att utökningen av antalet allmänläkare ska gå fortare än regeringen trodde. Därför skriver man in i beslutet att antalet specialister i allmänmedicin ska öka med 220 om året fram till 2005 och därefter med 200. Regeringen satte målet till 170 om året i tio år.

Riksdagen godkände också ett förslag från centern om att samarbetet mellan olika instanser som möter människor med hälsoproblem; sjukvården, försäkringskassan och socialtjänsten, ska förstärkas.

Centern hänvisade i sin motion till de stora summor som sjukskrivningar kostar (till exempel fyra gånger så mycket som primärvården) och de besparingar som ett bättre samarbete kan medföra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida