Samordnare tar tillvara nattpersonalens intressen

»Så gör vi« är namnet på en ny avdelning i Vårdfacket. Vinjetten skulle kunna fortsätta »hur gör ni?«. Tanken är att sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som arbetar i olika projekt runtom i landet ska kunna hitta varandra. Ofta bedrivs utvecklings- och forskningsprojekt liksom olika studier inom samma områden. Det gäller att nå varandra och dra nytta av de erfarenheter som gjorts.Skriv till Vårdfacket om du vill ha kontakt i yrket!Vårdfacket, Box 3207, 103 64 Stockholm. Märk kuvertet »Så gör vi«.Först ut är nattpersonalen på SahlgrenskaUniversitetssjukhusets barnakut:

11 januari 1999

Vi vill gärna berätta om ett projekt som startade i november förra året. Projektet har initierats av nattpersonalen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets barnakut och pågår i sex månader för att sedan utvärderas.

Nattpersonalen har med gemensamma krafter och idéer tagit fram ett för-slag på en överbryggande nattsköterskefunktion.

På en akutmottagning ser ju verksamheten i princip likadan ut dygnet runt. Därför anser vi att det bör satsas på en chefspost med insikt i hur specifikt det är att arbeta just nattetid.

Vi önskade en sektionsledartjänst för oss tjugo personer som arbetar på natten. Detta går inte att genomföra just nu, men vi har fått möjlighet att starta detta som ett projekt. Vi får hoppas att det blir en bra början för oss.

Vi har valt en barnsjuksköterska som ska fungera som nattledare och arbeta dagtid en gång per vecka för att informera sig om bland annat dagpersonalens rutiner, nya rön och beslut som ska tas. Hålla sig á jour med allt som sker under dagtid och på så sätt kunna bevaka nattpersonalens intressen och sprida information.

Hon kommer att arbeta med samma nattlag för att kunna sprida information och samla in synpunkter och åsikter som kan finnas. Vid behov framför hon dessa till dagpersonalen och ledningen.

Det är ju ett välbekant faktum att nattpersonalen är den osynliga personalgruppen som sköter allt i det tysta. Detta vill vi ändra på!

Vi hoppas och tror att detta är ett sätt att synliggöra nattpersonalen och bättre ta tillvara deras kunskaper och idéer.

Vi önskar få kontakt med andra enheter som kanske redan har något liknande i sin organisation. Tips och råd mottages tacksamt. Vår nattledare heter Annika Boij och det går bra att kontakta henne på sjukhuset via fax eller brev.

Faxnummer: 031-343 56 71
Annika Boij
Barnakuten SU / Östra sjukhuset
Smörslottsgatan 1
416 85 Göteborg

För nattpersonalen
Iren Andersson

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida