Sämre fertilitet av PCB-fisk

11 januari 1999

Rökande fiskarhustrur på ostkusten har sämre fertilitet än rökande fiskarhustrur på västkusten och de riskerar också i högre grad att föda lågviktiga barn. Det visar en studie från Yrkes- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Kvinnor gifta med yrkesfiskare äter mer lokalt fångad fisk än andra kvinnor. Konsumtion av fet fisk från Östersjön är sedan länge den största källan i Sverige för exponering för långlivade klororganiska föroreningar (PCB, dioxiner med mera). En förklaring till att fertiliteten bara påverkas hos rökande kvinnor kan vara att miljögifterna i den förorenade fisken samverkar med rökningen.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida