Samtal med barn

8 juni 1998

Författare Haldor Øvreeide.
Titel Samtal med barn
– metodiska samtal med barn i svåra siutationer.
154 sidor.
Förlag Høyskoleforlaget 1998.
Cirkapris: 298 kronor.
ISBN 82-7634-149-7.

Hur ska man prata med barn som befinner sig i svåra livssituationer? Situationer som innebär att de är föremål för utredningar och åtgärder av sociala myndigheter. Boken är en metodisk vägledning för den personal i omsorg och vård som ska samtala med barn i sådana livssituationer. Haldor Øvreeide ger många exempel på hur samtalet kan föras. Han visar också på fallgropar och situationer som kan hämma barnet i sin berättelse. En viktig utgångspunkt för samtalen är givetvis barnets ålder och kognitiva utveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida