Samtalsklimat

Samtalsklimat

?Hbtq+, psykologiska ?perspektiv och bemötande?Tove Lundberg, Anna Malmquist och Matilda Wurm (red)?Natur & Kultur 2017?www.nok.se

4 oktober 2017

Antologin tar ett samlat grepp om frågor som handlar om identitetskategorier som alla relaterar till sexualitet, relationsbildning, kön och könsuttryck. Boken har fokus på psykologi och psykologisk behandling, med praktisk kunskap om professionellt bemötande som varvas med handfasta råd. Författarna uppmanar även till ett kritiskt förhållningssätt. I den andan avslutas också boken med att problematisera hela tanken på att det ska finnas en speciell hbtq+ kompetens och vad bak­sidorna med den kan vara.?

Boken vänder sig till studenter och verksamma i människovårdande yrken, men är även användbar för den som vill lära sig mer om terminologin kring sexua­litet och könsuttryck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida