Samverkan sparade 154 miljoner

20 maj 1997

Under tre år sparade samhället 154 miljoner kronor genom minskad sjukfrånvaro, utan att socialbidrag eller arbetslöshet ökade eller barn och gamla fick sämre tillgång till vård.
Det är resultatet av det så kallade Finsam-projektet, där sjukvård och försäkringskassor i tolv kommuner samarbetat kring personer som varit aktuella i vården och/eller på försäkringskassorna.
Teamarbetet har gjort att rehabiliteringen blivit effektivare genom att rätt åtgärd satts in snabbare och vårdkedjan förkortats.
Med i Finsam-projektet har varit kommuner i Gävleborg, Södermanland, Malmöhus och Västmanlands län samt Gotlands kommun.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida