Samverkan

2 oktober 2000

Författare Berth Danemark
Titel Samverkan – himmel eller helvete?
57 sidor.
Förlag Gothia 2000
Cirkapris 97 kronor
ISBN 91-7205-278-3.

Personkemi löser allt. Och brist på personkemi förlåter allt. Lite hårddraget kan man beskriva författarens utgångspunkt med de orden. Fast omvänt, så att säga. Han tror inte på personkemiteorin. Att få samverkan att fungera fordrar noggranna förberedelser, att man identifierar och tydliggör de olikheter som föreligger när det gäller kunskaper, organisation, regler och kulturer. Om man gör den hemläxan ordentligt kan de flesta samverkansprojekt fungera – oavsett om personkemin stämmer eller inte.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida