”Sänkt tjänstgöringsgrad sparar pengar”

5 oktober 1998

BLEKINGE. Samtidigt som många runt om i landet, även inom regeringen, talar om behovet av heltidstjänster inom hälso- och sjukvården, verkar man vilja gå den motsatta vägen i Blekinge. Där har nämligen sjukhusdirektören på
Blekingesjukhuset, Olof Persson, i verksamhetsplanen för 1999-2003 skrivit att man kan minska kostnaderna genom att sänka tjänstgöringsgraden med några procent och att det kan göras utan att äventyra den medicinska säkerheten. När Vårdförbundets lokala avdelning protesterade fick de svaret ”Jag har i uppgift att spara pengar och här ser jag den möjligheten”.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida