Sars förs in i smittskyddslagen

Från och med den 1 juli omfattas sars av smittskyddslagen. Det beslutade riksdagen i dag.

11 juni 2003

Riksdagen beslutade i dag att sars (svår akut respiratorisk sjukdom) från och med den 1 juli ska omfattas av smittskyddslagens bestämmelser om samhällsfarliga sjukdomar.

Det innebär att personer som misstänker att de blivit smittade snabbt måste låta sig undersökas av läkare. En smittskyddsläkare kan också besluta om att ta in en person på sjukhus för att förhindra att smittan sprids vidare.

Förteckningen över samhällsfarliga sjukdomar finns som en bilaga till smittskyddslagen. Exempel på sådana sjukdomar är tuberkulos, meningokockinfektion, klamydia och syfilis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida