Sårsjuksköterskor organiserar sig

Nu finns en förening för sjuksköterskor som är särskilt intresserade av sår och sårbehandling: Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS.

7 oktober 2005

Den nya föreningen kommer att arbeta med frågor som rör utbildning, forskning, nätverk och struktur i syfte att utveckla sårområdet. Sjuksköterskan Christina Lindholm, professor vid högskolan i Kristianstad, valdes nyligen till föreningens första ordförande.

– Vi hoppas att SSiS kommer att fylla en viktig och efterlängtad funktion för sårintresserade sjuksköterskor i Sverige. Vi vill bidra till att de förkovras i sin profession. Det kommer att leda till en förbättrad sårprevention och sårbehandling, som ytterst kommer patienterna till del.

Christina Lindholm är extra glad för att den nya föreningen direkt valdes in i det europeiska nätverket European wound management association, ewma, som en av 33 associerade sårorganisationer i Europa. Genom sitt medlemskap i SSiS får sjuksköterskorna rabatt på ewma:s årliga kongress, tillgång till kunskapsdokument och ett chatforum där svåra patientfall kan diskuteras.

SSiS är en sektion under Svensk sjuksköterskeförening, ssf.

Kontakta registrator Carina Edlund, e-post
carina.r.edlundenkoping.se, om du vill bli medlem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida