Sårvård

13 januari 1997

Författare Peter D Asmussen och Brigitte Söllner
Titel Wound Care – principles of wound healing
144 sidor
Förlag Beiersdorf medical Bibliothek 1993.
Cirkapris 350 kronor
ISBN 3-7773-1108-1

En bil kör igenom ett staket. Flera spjälor slits loss och splittras. Hur kan staketet lagas? Det kan bli alldeles som före olyckan, där inget av skeendet märks. Staketet kan lagas till full funktionsduglighet men se lite snett och vint ut. Det kan också bli dåligt lagat så att hålen blir för stora mellan spjälorna och det inte längre fungerar som staket.
Staketbilderna är en pedagogisk beskrivning av olika sårläkningsprocesser från boken ”Wound Care”. Den är producerad i Tyskland och har sin tyngdpunkt på bildmaterialet där fotografiska sårbilder varvas med grafiska illustrationer som visar de senaste forskningsrönen om sårläkningsprocessen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida