»Satsa på barnen«

Barn som är friska och får utvecklas bidrar väsentligt till sin familj och sitt samhälles ekonomiska utveckling.

Det konstaterade deltagarna på WHO/Unicefs världskonferens i mars om barns och ungdomars hälsa och utveckling i Stockholm.

Elva miljoner barn dör varje år i onödan. De dör av sjukdomar, skador eller undernäring som det finns kunskap och pengar att förebygga.

Förbättra för nyfödda
Konferensen Global consultation on child and adolescent health and development enades om visionen att med effektiva hälsoinsatser nå alla barn, stärka familjer och samhällen så att de kan sörja för sina unga, och samarbeta för att nå de mest sårbara, isolerade och fattiga.

Extra viktigt är det att förbättra situationen för små barn, särskilt nyfödda, och ungdomar. Få länder i världen satsar i dag speciella resurser på ungdomar.

Förutom regeringsdelegationer från 19 länder, ett 30-tal tekniska experter, lika många intresseorganisationer och rep-resentanter från 15 samarbetspartners deltog tolv chefer och specialister från Världsbanken som kunde föra konferensens erfarenheterna vidare till den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering (fattigdomskonferensen) i Mexiko senare samma månad.

Konferensen var också en förberedelse för FN:s stora barntoppmöte i New York i maj där rejäla krafttag väntas för att förbättra världens syn på och behandling av barn och ungdomar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida