”Satsa på hälsa i biståndet”

20 maj 1997

Drygt tre fjärdedelar av svenskarna vill att biståndet till utvecklingsländerna ska vara hälsoinriktat. De vill att regeringen ska stödja biståndsprojekt med familjeplanering och projekt som förbättrar kvinnors liv. I övriga Europa tycker endast 20 procent av de tillfrågade att biståndet ska gå till hälsoarbete. Det visar en undersökning gjord av FNs befolkningsfond UNFPA där personer i tretton europeiska länder fått frågor om hur de tycker att biståndet ska användas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida