Satsa på laboratoriet!

31 mars 2006

Bli biomedicinsk analytiker och din framtid är tryggad. I alla fall om man får tro den prognos över tillgång och efterfrågan på olika yrkesgrupper, som Statistiska centralbyrån, scb, just lämnat.

scb:s prognos visar att det i framtiden kommer att bli större brist på biomedicinska analytiker än på läkare. Utbildningen måste fördubblas för att behovet på lite längre sikt ska kunna tillgodoses.

Prognosen visar att mellan 500 och 600 biomedicinska analytiker kommer att gå i pension varje år under det närmaste decenniet. Antalet nyintagna på utbildningarna har varierat mellan 230 och 350 de senaste åren, för att öka till drygt 400 förra läsåret.

Också för sjuksköterskor förutses en viss brist i framtiden. Det gäller i synnerhet specialistutbildade sjuksköterskor, som det redan i dag finns lite för få av. Fram till 2020 kommer 40 procent av dagens 105 000 sjuksköterskor att gå i pension. Efterfrågan förväntas öka med 35 000-40 000, och det är särskilt i kommunerna de nytillkommande jobben finns, enligt scb. Det tror däremot inte arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting , som i en annan rapport räknar med att antalet kommunanställda sjuksköterskor kommer att förbli oförändrat.

www.hsv.se och www.skl.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida