Satsar på personalens hälsa

På sjukhuset i Varberg satsar ledningen på personalens hälsa. När en vårdavdelning för ett år sedan måste stängas gällde det att genomföra det utan att bedriva rovdrift på personalen. Det säger Kristina Wallentin, sjuksköterska och sedan drygt fem år sjukhusdirektör på Varbergs sjukhus.

Hon tycker att de har lyckats bra. Ett aktivt arbete med patientsäkerheten har minskat behovet av långa vårdtider och när personalens sjukfrånvaro och övertid mättes hade den minskat jämfört med året innan.

En enkät om personalens hälsa som gjordes 2002 följdes också upp.

– Den första medarbetarenkäten visade att vi behövde förbättra framför allt två områden. Att göra målen tydliga och mätbara och förbättra ledarskapet i det nära vårdarbetet.

En ny enkät som gjordes förra året visade att personalen var mindre stressad, men fortfarande saknade feedback och utvecklingssamtal.

– Därför har vi nu en obligatorisk utbildning för våra verksamhets- och avdelningschefer. Ett helt paket som syftar till att göra dem säkrare i sin chefsroll, säger Kristina Wallentin.

Sitt eget chefsjobb beskriver hon som roligt, svårt och slitigt.

– Det roligaste är dialogen med medarbetarna och det svåraste är att fatta beslut om förändringar som berör människor på ett negativt sätt, säger hon.

Hennes förordnande går ut det här året. Vad som händer sedan? Det återstår att se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida