Satsar på sjuksköterskor

7 augusti 2000

SÖDERMANLAND. Trosa kommun har sedan en tid arbetat mycket för att förbättra situationen för sjuksköterskorna. Man har gjort en tydligare beskrivning av deras roll samt betonat att de är viktiga. En omorganisation är också på gång och den leder troligen till fler sjukskötersketjänster och en satsning på kompetensutveckling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida