Satsning på hospiceverksamheten

1 november 1999

UPPSALA. Finns det några pengar? Finns det risk för nedläggning? Tillvaron för de anställda på Samariterhemmet i Uppsala har länge varit oviss, men nu ser det bättre ut. Detta sedan Diakonistyrelsen kommit överens med landstinget om en satsning på hospiceverksamheten på Samariterhemmet. Överenskommelsen innebär att Diakonistyrelsen åren 2000–2004 satsar en miljon kronor per år. Pengarna ska användas till två nya sjukskötersketjänster på hospiceavdelningen, seminarier samt utvecklings- och forskningsverksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida