Satte ut läkemedel

11 januari 1999

En 56-årig man på häktet var ordinerad en tablett Orudis Retard 200 mg till natten. När medicinen en morgon stod kvar orörd på nattbrickan satte sjuksköterskan ut den. Sedan mannen klagat återinsatte hon den två dagar senare.

Mannen anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (hsan). Trots att en ryggskada ger honom ständiga smärtor drogs hans läkemedel in utan kontakt med den ansvarige läkaren. Då mannen ifrågasatte det förklarade sjuksköterskan att eftersom han inte behövde medicinen varje dag trodde hon inte att han behövde den alls.

Ansvarsnämnden konstaterar att det faktum att mannen inte behövde läkemedlet varje dygn inte var skäl nog att sätta ut det. Dessutom är det inte sjuksköterskans uppgift att besluta när medel ska sättas ut eller sättas in igen.

Nämnden ger sjuksköterskan en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2324/97:B2).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida